Találatok száma: 373

BR-szám Szövegkezdet
vagy megnevezés
Település Vármegye Év Gyűjtő Hang
F 356 Hol van az a teli kancsó? Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
F 357 Kerek a szőlő levele Bogdánfalva Moldva 1934 Balla Péter MH_3275a
F 358 Én ültetek egy almafát Bogdánfalva Moldva 1933 Lükő Gábor
F 359 Ifjúságom virágának Felsőszecse Bars 1912 Kodály Zoltán
F 360 Rab vagyok, rab vagyok, a vármegye rabja Karcsa Zemplén 1921 Lajtha László MH_2531a – elveszett
F 361 Kicsike, parányi Páskaháza Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 362 A mi házunk tetejére rászállott egy árva madár fecske Páskaháza Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 363 Fürdik a holdvilág tenger közepében Peröcsény Hont 1912 Kodály Zoltán
F 364 Beszegődtem Tarnócára bojtárnak Garamsalló Hont 1912 Kodály Zoltán
F 365 Tavaszodik, itt a fecske, a gólya Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0229a
F 366 Nyolcan voltak a mi ludaink Kénos Udvarhely 1902 Vikár Béla MH_0397b
F 367 Rózsa, rózsa, korán nyíló bazsarózsa Füzesabony Heves Vikár Béla MH_0144c
F 368 Barna kislány, eszem a szép szentedet! Füzesabony Heves Vikár Béla MH_0144b
F 369 Az Alföldön betyár gyerek vagyok én Tiszapély Heves Vikár Béla MH_0167a
F 370 Édesanya neveli a fiát Tiszapély Heves Vikár Béla MH_0167b
F 371 Holdvilágos az éjszaka, masíroz a magyar baka Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
F 372 Nem dalol a dalos madár Rudabánya Borsod 1916 Kodály Zoltán
F 373 Beléje, beléje, ördög bújjon beléje Mohi Bars 1912 Kodály Zoltán KF_135b
F 374 Magába, magába, ördög bújjék magába, magába Firtosváralja Udvarhely 1900 Vikár Béla MH_0109c
F 375 Megálljatok, megálljatok, hej, ti mohi lányok Mohi Bars 1912 Kodály Zoltán
F 376 Kerek a káposzta, csipkés a levele Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
F 377 Sír a szellő, sír a szellő, sírdogál a dombokon Tinnye Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Kodály Zoltán
F 378 Szünj meg már a boritaltól akasztófa címere Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2642a
F 379 Holdvilág süt szentimrei erdőbe Resznek – Gólicamajor Zala Vikár Béla MH_0637a
F 380 Ihaja haja, legény lettem Ákosfalva Maros-Torda 1909 Bartók Béla MH_0777d, BF_0138d
F 381 Nincs szebb rózsa a pünkösdi rózsánál Resznek Zala Vikár Béla MH_2201c
F 382 Bort ide, bort, kedves rózsám Székelyudvarhely Udvarhely Vikár Béla MH_0438b
F 383 Tekints rám, fényes csillagom Siklód Udvarhely Vikár Béla MH_0431a
F 384 Az ég alatt a magyarnak nincs párja Lövéte Udvarhely Vikár Béla MH_0401b
F 385 [szövege hiányzik] Szentgál Veszprém 1929 Lajtha László MH_2397d
F 386 Hapták, az anyád, fogd be a pofád! Boly Zemplén 1916 Kodály Zoltán
F 387 Lehullott az akácfának a virága Jobaháza Sopron 1906 Bartók Béla
F 388 Pásztorfiú halva fekszik reggelre Jobaháza Sopron 1906 Bartók Béla
F 389 Talpra magyar, hí a haza Jánoshida Jász-Nagykun-Szolnok 1918 Bartók Béla
F 390 Talpra magyar, hí a haza Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 391 Édesanyám kösse fel a kendőt a fejére Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
F 392 Édesanyám kösse fel a kendőt a fejére Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
F 393 Nem iszom bort, csak a szőlő levét Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
F 394 Kis pejlovam mind a négy lábára Vésztő Békés 1905 Bartók Béla
F 395 Kerek a káposzta, csipkés a levele Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 396 Szentgyörgyvölgyi sugár torony, ráakadt az én ostorom Nemesnép Zala Vikár Béla MH_2228c
F 397 Ó, te szegény juhászlegény Nagymegyer Komárom 1910 Bartók Béla MH_1325a, BF_0176a
F 398 Nem volt pap, nem is lesz pap Kórógy Szerém Garay Ákos MH_1130d
F 399 Hol jártál te Sári lányom? Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 400 Búzába ment a disznó, csak a füle látszik Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 401 Ha meghalok, tudom, hogy eltemetnek Zetelaka Udvarhely Vikár Béla MH_0387c
F 402 Kondorosi csárdás lánya de kényes Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 1907 Bartók Béla
F 403 Zavaros a Rima vize, megáradt Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
F 404 Elmentem én az erdőbe Baracs Fejér 1906 Bartók Béla
F 405 A gyulai állomáson van egy szép kaszárnya Gyergyóújfalu Csík 1907 Bartók Béla
F 406 El is mennék, itt is ülnék Csíkszenttamás Csík 1907 Bartók Béla MH_1026b, BF_0105b
F 407 Szép állat a liba, magát megmossa Szentgyörgyvölgy Zala Vikár Béla MH_2225d
F 408 Megy a disznó a búzába, csak a füle látszik Nagyszalonta Bihar 1917 Kodály Zoltán
F 409 S a te fejed akkora Bogdánfalva Moldva 1930 Veress Sándor MH_2464a
F 410 Hej, de szépen ragyognak a csillagok Szentegyházasfalu Udvarhely Vikár Béla MH_0409d
F 411 Hosszú nyele van a rántó kaszálnak Mezőkeresztes – Csincsetanya Borsod 1896 Vikár Béla MH_0006a
F 412 Ujvárosi kanális, kanális Mezőkeresztes – Csincsetanya Borsod 1896 Vikár Béla MH_0009b – törött
F 413 Kavicsos út, vasas kocsi-csi-csi Mezőkeresztes – Csincsetanya Borsod 1896 Vikár Béla MH_0008c
F 414 Láss ki fiam kapum elé Gyimes Csík 1912 Lajtha László
F 415 Édesanyám is volt nékem Gyergyóalfalu Csík 1911
F 416 Új korába, új korába lyukadjon ki a csizmám Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0255c
F 417 Keserű a borostyánfa levele Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
F 418 Iminálunk sok az ifiasszony Deményháza Maros-Torda Vikár Béla MH_0522c
F 419 Katona vagy rózsám, s az lettél Kénos Udvarhely Vikár Béla MH_0396a
F 420 Itt hagynám én ezt a falut, ha lehetne Csekefalva Udvarhely Vikár Béla MH_0374b
F 421 Udvarhelyi határon, határon Kadicsfalva Udvarhely Vikár Béla MH_0357d
F 422 Fecském, fecském, édes fecském Korond Udvarhely Vikár Béla MH_0113_Ib
F 423 Hogyha én még egy pincébe ha bemászok Énlaka Udvarhely Vikár Béla MH_0103c
F 424 Bolthajtásos az én szobám Zetelaka Udvarhely Vikár Béla MH_0379a
F 425 Rám fogták már a tizennyolc évet Nagydorog Tolna 1921 Lajtha László MH_2347b
F 426 Nyárban fújdogál a meleg szellő Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
F 427 Kertben jártam, csihánt láttam, megcsípte a lábam Zajzon Brassó Vikár Béla MH_0539a
F 428 Az én gatyám kendervászon, benne van az én plajbászom Istensegíts Bukovina 1914 Kodály Zoltán
F 429 Nincs magának egyéb baja s egy két deci gabona Györtelek Szatmár 1934 Lajtha László MH_2736b
F 430 Már a nap is, már a nap is, csuhaj délen van Györtelek Szatmár 1934 Lajtha László MH_2736c
F 431 Jó világ, jó világ, kutya jó világ Györtelek Szatmár 1934 Lajtha László MH_2736a
F 432 Cigánygyerek az anyádat Szentgál Veszprém 1929 Lajtha László MH_2395a
F 433 A korodi kislány de megjárta Tunyog Szatmár 1933 Lajtha László MH_2583e
F 434 Amott megy egy barna lány, korsót visz a karján Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
F 435 Kiöntött a trézsi patak a rétre, a rétre Felsőnyárád Borsod 1929 Seemayer Vilmos
F 436 Kocsmárosné, adjon bort hitelbe Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
F 437 Én szeretőm padurár Lujzikalagor Moldva 1934 Balla Péter MH_3267b
F 438 Lefittyent a csizmám szára Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 439 Orosházi út de gödrös Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 440 Rúkám, rúkám, Németújvár Kiskomárom Zala 1926 Péczely Attila
F 441 [szövege hiányzik] Hódmezővásárhely Csongrád 1936 Péczely Attila
F 442 Sárgadinnye levelestül gallyastul Szalóc Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 443 Kidőlt a fa levelestől gallyastól Alsóbalog Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
F 444 Kis kertembe az apám Gyergyóalfalu Csík 1911
F 445 Uram, nézd meg, most is részeg Tekerőpatak Csík 1911
F 446 Debreceni gulyaállás, gulyaállás Tiszapély Heves Vikár Béla MH_0166b
F 447 Elküldte a pap a Jakabot Berzence Somogy 1932 Seemayer Vilmos
F 448 Álldogálok, álldogálok a tó partján Mohi Bars 1914 Kodály Zoltán
F 449 Kivirított a liczei temető Lice Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 450 Kérőbe megy a legény, sajdaridi fitty Füzesgyarmat Hont 1912 Kodály Zoltán
F 451 Hallod-e te, Kálmánka Páskaháza Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 452 [szövege hiányzik] Andrásfalva Bukovina 1914 Kodály Zoltán KF_226c
F 453 Ó te vén sü-lü-lü-lü-lü-... Alsóbalog Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
F 454 Én is megiszom, te is megiszod, mind megisszuk ezt Somogyacsa – Gerézdpuszta Somogy 1923 Lajtha László MH_2565a
F 455 Édesanyám, fáj a pinámnak a széle Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0979a, BF_0057a
F 456 Hajnal előtt, hajnal előtt, megmosom az orcámat Túrricse Szatmár 1921 Kodály Zoltán
F 457 Hejja, huja, likaloka Palotás Nógrád 1922 Kodály Zoltán
F 458 Sárga rézből van Mikófalva Heves 1930 Lajtha László MH_2404a
F 459 Megy a kocsi, porzik az út utána Mikófalva Heves 1930 Lajtha László MH_2406c
F 460 Kiapadt a tóból mind a sár mind a víz Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2605d
F 461 Magas a kaszárnya teteje Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2627b
F 462 Szőrös a kis bárány térde, nem sima Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2636c
F 463 Kartonból van az ingem Porcsalma Szatmár 1934 Lajtha László MH_2719c
F 464 Zörög az akácfa levél, ha hidegen fújja a szél Tunyog Szatmár 1934 Lajtha László MH_2723c
F 465 Az én lovam almás deres Kisar Szatmár 1934 Lajtha László MH_2742d
F 466 Megbetegedett a gulyás, kilelte a hideg Hódmezővásárhely Csongrád 1935 Péczely Attila
F 467 No má na, no má na Csapi Zala 1925 Kodály Zoltán
F 468 Na má na, na má na Csapi Zala 1925 Kodály Zoltán
F 469 Gyerünk innen pajtás Gerjen Tolna 1921 Lajtha László MH_2362c
F 470 Ez a leány, olyan leány Forrófalva Moldva 1930 Veress Sándor MH_2462
F 471 Engem a vármegye nem szán Felsőnyárád Borsod 1929 Seemayer Vilmos
F 472 Iccu bizony megérett a kánya Bodos Háromszék 1926 Seemayer Vilmos
F 473 Garibaldi az én nevem Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
F 474 Haza legény, haza, haza már Felsőnyárád Borsod 1929 Seemayer Vilmos
F 475 Kerek a káposzta, csipkés a levele Jászalsószentgyörgy Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1575a
F 476 Tiszta búza búnak hajtja, búnak hajtja a fejét Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1539b
F 477 Megüzenem a szeretőm anyjának Hódmezővásárhely – Mártély Csongrád 1934 Péczely Attila
F 478 Búza, búza, de szép tábla búza Hódmezővásárhely – Újváros Csongrád 1934 Péczely Attila
F 479 Elszakadt a cipőm sarka Ipolybalog Hont 1912
F 480 Ez a világ úgysem sok Palotás Nógrád 1922 Kodály Zoltán
F 481 Elesett a tyúk a jégen Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2636a
F 482 Végigmentem egy asszonynak az udvarán Lábatlan Esztergom 1922 Kodály Zoltán
F 483 Piros a dunyhámnak csücske Nagysáp Esztergom 1922 Kodály Zoltán
F 484 Az asszonyom gyalázata Nemesócsa Komárom 1913 Lajtha László
F 485 Ha én nekem száz forintom volna Komárváros Zala 1925 Kodály Zoltán
F 486 Ha én nekem száz forintom volna Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
F 487 Vásárokról vásárokra járok én Felvinc Torda-Aranyos 1934 Péczely Attila
F 488 Jaj, de szépen muzsikáltak az este Mány Fejér 1922 Kodály Zoltán
F 489 Megállott a gulya Báta Tolna Garay Ákos MH_1108d
F 490 Csigabiga nyújtsd ki szarvad Diósad Szilágy 1914 Lajtha László MH_2345d
F 491 Száz forintért csináltattam tili,taligát Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 492 Ha az Isten embert adna, jaj, de megbecsülném Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2604b
F 493 Végig menni a faluban nem merek Nagypáli Zala Vikár Béla MH_2258b
F 494 Durazzónál szépen kel fel a szép nap Nagypáli Zala Vikár Béla MH_2268c
F 495 Fecske ha felszáll a levegőbe Kiskomárom Zala 1926 Péczely Attila
F 496 Szabófalvi getút széle végig csipkerózsa Szabófalva Moldva 1930 Veress Sándor MH_2493a
F 497 Hazafelé, hazafelé megy a kocsi útja Velem Vas Vikár Béla MH_2298a
F 498 Végigmentem a dejtári nagy utcán Dejtár Nógrád 1912 Molnár Antal
F 499 Galagonya csukája, no de csukája, no de csukája Pápa Veszprém 1899 Vikár Béla MH_0065b
F 500 Hosszúháton egy pad alatt rózsát láttam nyílani Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0231c
F 501 Öregapád él-e még, tákh, tá, él-e még Kiskundorozsma Csongrád 1930 Péczely Attila
F 502 Fakó lovam fel van kantározva Gerjen Tolna 1921 Lajtha László MH_2370a
F 503 Babot vittem a malomba Tunyog Szatmár 1933 Lajtha László MH_2589a
F 504 Cigányasszony nagy keserűségébe, -ségébe Hódmezővásárhely – Csicsatér, Hódmezővásárhely – Külsőszőrhát Csongrád, Csongrád 1932 Péczely Attila
F 505 Túl a vizen, Tótországon Nyárádköszvényes Maros-Torda 1914 Bartók Béla MH_3710c, BF_1293c
F 506 Katonaságom se bánom Kadicsfalva Udvarhely Vikár Béla MH_0355b
F 507 Rákosmezőn egykor pesti vásáron túl Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0222c
F 508 Szerettelek sok ideig Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
F 509 Nem adnám én aztat sokért, hogy a babám olyan, mint én Avasújváros Szatmár 1918 Kodály Zoltánné
F 510 Tót asszony Marinka, gyerünk a szobába Gerjen Tolna 1921 Lajtha László MH_2368c
F 511 Vásárhelyi határba odalátszik a szegedi kaszárnya Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
F 512 Ha bemegyek a kocsmába, szalad a pincér Pápa Veszprém 1899 Vikár Béla MH_0064a
F 513 Kivirágzott a barackfának gyönge piros ága Pápa Veszprém 1899 Vikár Béla MH_0062c
F 514 Tíz lúd a búzába Pusztaföldvár Békés 1898 Vikár Béla MH_0026a
F 515 Harminchárom fodor van a szoknyámon Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 516 Szép a magyar huszár, ha felül a lovára Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
F 517 Széles a víz, keskeny palló Lövéte Udvarhely Vikár Béla MH_0405a
F 518 Elszegődtem Tarnócára bojtárnak Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0231a
F 519 Jézus a gecsemáni kertben tanítványaival rendben Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0229b
F 520 Ejnye, de jól vala dolgom leánykoromba Kénos Udvarhely Vikár Béla MH_0400b
F 521 Esteledik, alkonyodik, ragyognak a csillagok Füzesabony Heves Vikár Béla MH_0152b
F 522 Jász és kún gavallérság Mezőkövesd Borsod 1899 Vikár Béla MH_0249c
F 523 Száraz diófából nem csinálnak koporsót Bükkaranyos Borsod 1928 Seemayer Vilmos
F 524 Járomberki kis Maros Felvinc Torda-Aranyos 1934 Péczely Attila
F 525 Öreganyád él-e még? Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 526 Kisasszony, egy hatos, legyen alázatos Bodófalva Krassó-Szörény Kodály Zoltánné
F 527 Még azt mondják, hogy nem adnak Szentgyörgyvölgy Zala Vikár Béla MH_2250b
F 528 Gyere haza a csárdából Velem Vas Vikár Béla MH_2257a
F 529 Likas teknő, likas tál Nemesócsa Komárom Lajtha László
F 530 Trencsén vármegyének közepén születtem Ipolybalog Hont 1912
F 531 A kukai lencsének, ócsai menyecskének Nemesócsa Komárom Lajtha László
F 532 [szövege hiányzik] Hódmezővásárhely Csongrád 1935 Péczely Attila
F 533 [szövege hiányzik] Nyárádremete Maros-Torda 1914 Bartók Béla
F 534 Ejnye, ejnye, teremtette Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal
F 535 Zöld erdőbe, zöld mezőbe sétál egy madár Velem Vas Vikár Béla MH_2257b
F 536 Elment Szent Péter Rómába Gács Nógrád 1917 Kodály Zoltánné
F 537 Ha cigány vagy, légy cigány Lice Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 538 Nem megmondtam én neked jó barátom Királyrév Pozsony 1918 Kodály Zoltánné
F 539 Látom már, hogy a te életed nem igen gyönyörű Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 540 A nádszéki szent cigányok Királyrév Pozsony 1918 Kodály Zoltánné
F 541 Elszáradt a krumpli szára Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 542 Ha én egy újdonat új pincébe hason lemászhatnék Kaposfüred Somogy 1901 Vikár Béla MH_0342b
F 543 Mikolai málékóró hej! Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
F 544 Nincsen már igazság sehol az ég alatt Andrásfalva Bukovina 1914 Kodály Zoltán
F 545 Ó, te csodálatos német Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal
F 546 Anyám, anyám, édesanyám Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal
F 547 Gerlice, gerlice, páratlan gerlice Gyimesfelsőlok Csík 1911 Lajtha László MH_1316b
F 548 Sír a szemem Korond Udvarhely Vikár Béla
F 549 [szövege érthetetlen] Székelyudvarhely Udvarhely Vikár Béla MH_0482f
F 550 Nem eszem én ma egyebet Csekefalva Udvarhely Vikár Béla
F 551 A szerencse tündérkerekén Zetelaka Udvarhely Vikár Béla MH_0383b
F 552 Ez mostani álnok világban Zetelaka Udvarhely Vikár Béla MH_0380b
F 553 Gólyamadár, fecskemadár Mátraderecske Heves Vikár Béla MH_0315b
F 554 Elvisznek, elvisznek katonának Füzesgyarmat Hont 1912 Kodály Zoltán
F 555 Legény, legény, juhászlegény Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 556 Őrmester úr azt mondja a tizedesének Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
F 557 Totót asszonynak, totót a lánya Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
F 558 Totót asszonynak, totót a lánya Avasújváros Szatmár 1918 Kodály Zoltánné
F 559 Totót asszonynak, totót a lánya Királyrév Pozsony 1918 Kodály Zoltánné
F 560 Az oláh kecskének Nemesócsa Komárom 1913 Lajtha László
F 561 Feleség, feleség, lelkem kedves feleségem Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla MH_3719, BF_1302
F 562 Fogarasi Sár a nevem, Pető Zsuzsannát megöltem Ajnád Csík 1912 Lajtha László MH_1599a
F 563 Beljebb mentem a szobámba, nézd csak ott látom Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla MH_3720b, BF_1303b
F 564 Jaj Istenem, mi lelt engem? Diósad Szilágy 1914 Lajtha László MH_2346a – használhatatlan
F 565 Egyszer egy lány az erdőbe Szováta Maros-Torda Vikár Béla MH_0502d
F 566 Tizenkét kőműves Ajnád Csík 1912 Lajtha László MH_1598d
F 567 Hat váram van kikészítve Szováta Maros-Torda Vikár Béla MH_0501
F 568 László, László, Fehér László Alsófalu Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 569 Etetik a nénémet egy aranyos tálból Szeged – Alsóváros Csongrád 1930 Lajtha László MH_2416_IIc
F 570 Hogy bementem az udvarba, íme mit látok Gímes Nyitra 1906 Kodály Zoltán
F 571 Megöltek egy legényt hatvan forintjáért Diósad Szilágy 1914 Lajtha László MH_2346_2b – használhatatlan
F 572 Jöjjön haza, jöjjön haza édesanyám Balatonederics Zala 1932 Seemayer Vilmos
F 573 Jöjjön haza, édesanyám, mert beteg az édesapám Kászonújfalu Csík 1912 Kodály Zoltán KF_111
F 574 Jöjjön haza, édesanyám, mert beteg az édesapám Kászonimpér Csík 1938 Domokos Pál Péter, Bartók Béla Gr_044Aa
F 575 Him, hum, hám, jöjjön haza édesanyám Kisgyőr Borsod 1929 Lajtha László MH_2391a
F 576 [szövege hiányzik] Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
F 577 Van nekem egy lovam a ménesbe Felvinc Torda-Aranyos 1935 Péczely Attila
F 578 [szövege hiányzik] 1934 Péczely Attila
F 579 [szövege hiányzik] Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 580 Ég a Tisza úgy lobog, úgy élek én, ha lopok, de ha lopok Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 581 Ha énnekem száz forintom volna Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
F 582 Hej, te csikós, azt az álmos voltodat Hódmezővásárhely Csongrád 1933 Péczely Attila
F 583 Kékellik a búzavirág Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
F 584 Szeged felől jön egy felhő, jaj de nagyon sebesen Hódmezővásárhely Csongrád 1933 Péczely Attila
F 585 Vessél nekem ágyat falevélből Felvinc Torda-Aranyos 1935 Péczely Attila
F 586 Hidegen fúj ez őszi szél Jugán Moldva 1934 Balla Péter MH_3245a
F 587 Kerek az én csizmám szára, de drága Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 588 Szomorúan süt az őszi nap sugára Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
F 589 Nincs levél a száraz ágon, nincsen senkim a világon Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Kodály Zoltán
F 590 [szövege hiányzik] Nagydorog Tolna 1921 Lajtha László MH_2357c
F 591 Szántani kék, tavasz vagyon Hódmezővásárhely – Csicsatér Csongrád 1931 Péczely Attila
F 592 Gyere babám a ház mögé Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2606b
F 593 Volt szeretőm kicsi, de nagy is Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2641c
F 594 Cinegemadár, kis madár Zsida Vas Vikár Béla MH_1207b
F 595 A Nagy Feri fát vág, remeg a szakálla Egyházashetye Vas 1922 Kodály Zoltán
F 596 Ángyomasszony kertje, bertje, szederje Nagymegyer Komárom 1910 Bartók Béla MH_0802b, BF_0147b
F 597 Elvesztettem páromat, páromat Balatonlelle Somogy
F 598 [szövege hiányzik] Istensegíts Bukovina 1914 Kodály Zoltán
F 599 Ej haj Lina, megetted az életemet Lina Hadikfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2666b
F 600 Most van kedvem, holnap nem lesz Bogdánfalva Moldva 1930 Veress Sándor MH_2468c
F 601 Cat eram la mama fata, ana lugojana Bogdánfalva Moldva 1930 Veress Sándor MH_2469a
F 602 Volt az ökörnek szarva? Volt, nem volt, és milyen volt? Menyhe Nyitra 1910 Kodály Zoltán
F 603 Volt-e az ökörnek bőre? Hát mi volt? Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
F 604 A Csap utcán véges végig, végig
F 605 A zalányi legénynek
F 606 Kis kertemben rózsát ültettem tem tem tem Kézdivásárhely Háromszék
F 607 Nincsen bokor zöldség nélkül Székelyudvarhely Udvarhely
F 608 Perbenyiki bíró lánya Perbenyik Zemplén
F 609 Tizenkét köműves
F 610 Volt szeretőm kettő, három Farkaslaka Udvarhely
F 611 Állj meg Jancsi, itt előttünk a csárda
F 612 Haragszom az olyan szóra
F 613 Ne fogja meg a karom
F 614 Úgy elmegyek, meglássátok
F 615 Elől hátul nincsen szoknya Nagymegyer Komárom 1910 Bartók Béla MH_1325c, BF_0176c
F 616 Ez a Jancsi a kordét előkészítette Kerkaszentmihályfa Zala 1910 Vikár Béla MH_2269d
F 617 Ez az asszony tejfölt vitt, mind ellotyogtatta Hottó Zala Vikár Béla MH_2266a
F 618 De sok eső, de sok erdőbe jártam Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla
F 619 Basszam a bihaly szentedet Körösfő Kolozs 1908 Bartók Béla MH_0793a, BF_0130a
F 620 Kísérj el galambom Dunapentele Fejér 1906 Bartók Béla MH_0951a, BF_0029a
F 621 Elindultam Vásárhelyről Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal MH_1533b
F 622 Erdő, erdő mit vétettem Vacsárcsi Csík 1907 Bartók Béla
F 623 Anyám, édesanyám Gyergyócsomafalva Csík 1907 Bartók Béla
F 624 Két fa között felsütött a langalló Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 625 Isten jó nap, hadnagy uram! Felsőireg Tolna 1906 Bartók Béla MH_0955, BF_0033
F 626 Meghalt a juhászné Gyula Békés 1906 Bartók Béla MH_0934a, BF_0012a
F 627 A juhásznénak megfájdult a feje Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
F 628 A juhásznénak megfájdult a feje Vésztő Békés 1918 Bartók Béla
F 629 Beteg a juhászné Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 630 Szeged felől jön egy felhő jaj de nagyon sebesen Horgos Csongrád 1906 Bartók Béla
F 631 [szövege hiányzik] Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla
F 632 Hazafelé, hazafelé megy az útja Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
F 633 Hol jársz ilyen későn? Doboz Békés 1906 Bartók Béla
F 634 Tisztelendő uram! Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 635 Szállj le kakas a kapuról Csíkrákos Csík 1907 Bartók Béla
F 636 [szövege hiányzik] Csíkszenttamás Csík 1907 Bartók Béla
F 637 Hol vagy én szerelmes szőrös kulacsom? Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 638 Barnalegény, de fehér a zsebkeszkenyőd Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 639 Rákos, Rákos, szegény Rákos! Csíkrákos Csík 1907 Bartók Béla
F 640 Kárász Géza őnagysága Horgos Csongrád 1906 Bartók Béla
F 641 Szállj le madár, ha lehet Karcfalva Csík 1907 Bartók Béla
F 642 Falu végén fütyül a zsidó Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 643 Árokszállás, Kecskemét Csíkrákos Csík 1907 Bartók Béla
F 644 Húzzák, húzzák a harangot Csíkszenttamás Csík 1907 Bartók Béla
F 645 Álljanak meg a hídon Csíkszenttamás Csík 1907 Bartók Béla
F 646 Ne sírj, édes lányom Tekerőpatak Csík 1907 Bartók Béla
F 647 Jaj, de szépen cseng a lapi Gyergyócsomafalva Csík 1907 Bartók Béla
F 648 Kiment a ház az ablakon Tekerőpatak Csík 1907 Bartók Béla
F 649 Ludaim, ludaim Gyergyóújfalu Csík 1907 Bartók Béla
F 650 Jaj de szépen néznek minket Körösfő Kolozs 1913 Bartók Béla
F 651 Szakácsasszony feneke Rafajnaújfalu Bereg 1912 Bartók Béla
F 652 Kis kacsa, kis kacsa fűridik, fűridik fekete tóba Dercen Bereg 1912 Bartók Béla
F 653 Elment a pap almát lopni Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
F 654 Erre-erre itt az út Magyargyerőmonostor Kolozs 1910 Bartók Béla
F 655 Ez az utca végig vasas Körösfő Kolozs 1913 Bartók Béla
F 656 A murok megedződött Székelyvaja Maros-Torda 1914 Bartók Béla
F 657 Régen volt, soká lesz Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla
F 658 Mikor a lány megöregszik, bulebú Csíkrákos Csík 1907 Bartók Béla
F 659 Hármat füttyentett a gőzös masina Vacsárcsi Csík 1907 Bartók Béla
F 660 Elment az én rózsám Pestre Bánffyhunyad Kolozs 1908 Bartók Béla
F 661 Adjon Isten édesanyám jó estét Bánffyhunyad Kolozs 1908 Bartók Béla
F 662 Két fa között felsütöt a holdvilág Kánya Tolna 1907 Bartók Béla
F 663 Kiszáradt a bodzafa Körösfő Kolozs 1908 Bartók Béla
F 664 Széles víz a Tisza Doboz Békés 1906 Bartók Béla
F 665 Hej de bajos keskeny ágyban feküdni Körösfő Kolozs 1907 Bartók Béla
F 666 Kőniggrécet a sebes víz keríti Kánya Tolna 1907 Bartók Béla
F 667 Nem ivott még sem az ökör, sem a ló Baracs Fejér 1906 Bartók Béla
F 668 Megüzentem a kaposi uraknak Keszthely Zala 1906 Bartók Béla
F 669 Bársonyfolti zöld erdőben kinyillott a rózsa Fót Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1907 Bartók Béla
F 670 Kis pejlovam olyan kövér Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 1907 Bartók Béla
F 671 Felfeküdtem a szegedi halomra Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 672 Édesanyám édes teje de jó volt Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 673 Megcsípte Sárit a darázs Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
F 674 A menyasszony irul-pirul Nyárszó Kolozs 1937 Lajtha László MH_3121c
F 675 Állj meg, kocsis, a hídon Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
F 676 Keskeny úton szegelet Lujzikalagor Moldva 1934 Balla Péter MH_3265e
F 677 Mért veretett meg engemet Balogpádár Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
F 678 Egy falu sincs, kibe kurva nincs Béd Nyitra 1909 Kodály Zoltán
F 679 Hallod, hallod, mit dudog a szúnyog Béd Nyitra 1910 Kodály Zoltán
F 680 Hallod, babám, hogy mit dunnyog a szúnyog Béd Nyitra 1910 Kodály Zoltán MH_1248d, KF_045d
F 681 Amottan megy egy zsidó három rossz lovával Szomód Komárom 1922 Kodály Zoltán
F 682 Az én csizmám disznóbőr, apám hozta Süttőről Garamsalló Hont 1912 Kodály Zoltán
F 683 Ha te tudnád édes rózsám, amit én Gímes Nyitra 1906 Kodály Zoltán
F 684 Mikor a pina szőrösödik, olyan, mint a haj Mohi Bars 1914 Kodály Zoltán
F 685 Ó te vén süttülü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü Perjése Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán KF_146a
F 686 Ó te vén süttülü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü Nyitraegerszeg Nyitra 1910 Kodály Zoltán MH_1254b, KF_051b
F 687 A kisasszony tehenet fej Balogpádár Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
F 688 A Balaton szélibe Zsére Nyitra 1915 Kodály Zoltán
F 689 A kassai utca sarkán áll a szeretőm Ránkfüred Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
F 690 Csináltattam rózsafából tilitaligát Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
F 691 Asszony, szeresd az uradat Kisvisnyó Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 692 Elvitte a víz az egri hegyet Mezőkövesd Borsod
F 693 Ez a kislány azt hiszi Rimaszombat Gömör és Kis-Hont
F 694 Meg is házasodnék, nem tudom, mit tegyek
F 695 Hamar érő kukorica Szenterzsébet Udvarhely
F 696 Istenem, Istenem Dédes Borsod
F 697 Ha felveszem azt a széles élű, hat araszos adta teremtette baltámat Ecseg Nógrád
F 698 Hajdinárom szotyka Tarján Komárom 1921 Kodály Zoltán
F 699 Pesten a kávéházba két kisasszonyt láttam Alsok Somogy 1898 Vikár Béla MH_0047b – törött
F 700 Levelet hozott a tábori posta Emőd Borsod 1916 Kodály Zoltán
F 701 Néném asszony, kedves néném, az egekre kérem Nagyod Bars 1912 Kodály Zoltán
F 702 De mióta megláttalak rózsám Lukanénye Hont 1910 Kodály Zoltán
F 703 Azt fújja a szél, hogy nem szerettél Nagyszalonta – Atyástanya Bihar 1917 Kodály Zoltán
F 704 Nehéz tudni célját, végét Páskaháza Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
F 705 Réten kaszál egy fiú, aranyos fiúcska Rábaszovát Sopron 1934 Veress Sándor MH_2847e
F 706 Fordulj vígan, koszorú Rábaszovát Sopron 1934 Veress Sándor MH_2847g
F 707 Hosszú lábú gólya néni Rábaszovát Sopron 1934 Veress Sándor MH_2847d
F 708 Halo, halo, halocska Dudar Veszprém 1937 Veress Sándor MH_2867a
F 709 Onnan jövök aljáról Szenna Somogy 1934 Lajtha László
F 710 Egy ágy hagyma, hatvan dinnye Kismácséd Pozsony 1933 Pongrácz Zoltán
F 711 Egy barany alma Tunyog Szatmár 1934 Lajtha László MH_2723a
F 712 Egy öreg alma Alsóbodok Nyitra 1937 Manga János MH_3280d
F 713 Kis kacsa fürdik fekete tóba Boldog Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1935 Lajtha László MH_2771b
F 714 Járom az úrnak járóját, járom másodmagammal Cigánd Zemplén 1921 Lajtha László MH_2543d – kiselejtezve
F 715 Tüzet viszek, nem látjátok Cigánd Zemplén 1921 Lajtha László MH_2539c – kiselejtezve
F 716 Szőjünk, fonjunk, szép eladó lánynak Cigánd Zemplén 1921 Lajtha László MH_2543a – kiselejtezve
F 717 Tarts kaput Borsóné, Borsos kapitányné Tunyog Szatmár 1934 Lajtha László
F 718 Haj, Görbéné, Görbéné, mit ülsz az út szélen Tunyog Szatmár 1934 Lajtha László MH_2739c
F 719 Éve béne, dunke funke, áges kábes, kézen ofre Tunyog Szatmár 1934 Lajtha László
F 720 Lopják az úr szőlőjét Sajóivánka Borsod 1933 Szűcs Gyula
F 721 Hol jársz, hova mész Szent Erzsébet házhoz Tarnalelesz Heves 1933 Kerényi György
F 722 Csön-csön gyűrű, kalángyűrű Nemespátró Somogy 1934 Seemayer Vilmos
F 723 Csip-csip csóka, vak varjúcska Kiskomárom Zala 1925 Péczely Attila
F 724 Kis kacsa fürdik fekete tóba Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
F 725 Kis kacsa fürdik fekete tóba Pereg Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1933 Volly István
F 726 Zöld asztalon ég a gyertya Hadikfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2664d
F 727 Érik a meggyfa, hajlik az ága Hadikfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2664c
F 728 Hajlik a meggyfa Szany Sopron 1935 Veress Sándor MH_2827b