Number of results: 459

BR number Text incipit
or designation
Locality County Year Collector Sound
B 1409 Az este egy legény, kis hetykén, nagy hetykén, de kis hetykén Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 1907 Bartók Béla MH_1011 – broken
B 1410 [szövege hiányzik] Rákoskeresztúr Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1411a(1) Elszállott a fecske, majd hazatér este a fészkére Őcsény Tolna 1902 Vikár Béla MH_0328d
B 1411a(1) Fehér százados úr, ha felül a paripa lovára Doboz Békés 1906 Bartók Béla
B 1411b(1) Zöld erdőben jártam, ibolyát gyomláltam, de gyomláltam Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1411b(1) Zöld erdőben jártam, ibolyát gyomláltam Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun Bartók Béla
B 1411c Magos a kaszárnya, sűrű az ablaka, csuhajja Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1411d Szálldogál a fecske, majd visszaszáll este a fészkébe Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1411e Sötét a kaszárnya, sűrű ablak rajta, de csuhajja Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1411f Leszállott a fecske, majd visszajön este a fészkére Szeged Csongrád 1906 Bartók Béla
B 1412 Mikor engem Horthy Miklós katonának besorozott Csongrád Csongrád 1937 Péczely Attila
B 1413 Ennek a szép barna lánynak utcasarkon van a háza Püspökbogád Baranya 1929 Lajtha László MH_2385c
B 1414a Jó dolga van a bakának, nincsen semmire sem gondja Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1414b Jó dolga van a bakának, nincsen semmire se gondja Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1415 Ez a kislány levelet írt, maga vitte a postára Szirma Borsod 1930 Seemayer Vilmos
B 1416 Eljárok a kapud előtt, babám, be se merek nézni Nyírmeggyes Szatmár 1934 Lajtha László MH_2738c
B 1417a Megérett a fehér szőlő, babám, le lehet már szedni Körösfő Kolozs 1910 Bartók Béla MH_0816a
B 1417b Puska ropog a csatába, sej, haj, ágyú tüze lobban Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1417c Ha bemegyek a szárhegyi híres váró nagyterembe Gyergyóalfalu Csík
B 1417d Ha kimegyek, ha kimegyek, sej, haj, a nagyállomásra Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1418a(1) Tekergőnek, csavargónak tartott engemet a világ Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1418a(2) Tekergőnek, csavargónak tartott engemet a világ Pozsony Pozsony 1917 Bartók Béla
B 1418b Ferenc Józsi bánatában kisétál a Dunapartra Szilágyperecsen Szilágy 1916 Kodály Zoltán
B 1418c Mikor szürkébe öltöztem, azon kezdtem gondolkozni Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1418d Dézs városi nagy kaszárnya sárgára van festve Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1418e Nem csörög a haraszt, ha a szél nem fújja Ipolybalog Hont 1912
B 1418f Érik a káposzta, borul a levele Sümeg Zala 1918 Kodály Zoltánné
B 1418g Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet Szeged – Alsóváros Csongrád 1930 Lajtha László MH_2416_IIa
B 1418h Keresik a, keresik a keresztelő levelemet Gerjen Tolna 1921 Lajtha László MH_2363c
B 1419 Sárga a babám, sárga a babám harisnyakötője Dorogháza Heves 1923 Kodály Zoltán
B 1420 Beüzentem, beüzentem az akasztói bírónak Pusztaszentimre Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kőnig György MH_0495d
B 1421a Megüzenem, vagy megírom, vagy még magam is megmondom Szalóc Gömör és Kis-Hont 1914 Kodály Zoltán
B 1421b Udvaromon, udvaromon van egy terebélyes eperfa Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1421c Amott van egy kerek erdő, hej de nagyon messzi van Zentelke Kolozs 1899 Vikár Béla MH_0082a
B 1421d Elindulék a hazámból Gyöngyös városa felé Deményháza Maros-Torda Vikár Béla
B 1421e Megüzenem a bírónak, vagy még magam is megmondom Őcsény Tolna 1902 Vikár Béla MH_0332a
B 1422a Este, este, késő este, kilencet ütött az óra Nagydorog Tolna 1921 Lajtha László MH_2354b
B 1422b Erdő, erdő, kerek erdő, jaj, de gyönyörű helyen van Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1422c Mondtam apám házasíts meg, mert elvisznek katonának Dudar Veszprém 1937 Veress Sándor MH_2866a
B 1423 A romhányi sudár torony, jaj, de messzire kilátszik Romhány Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1424a Ez a legény, a piros barna legény, sej, ha bemegy a boltba Bükkaranyos Borsod 1928 Seemayer Vilmos
B 1424b Száll a daru, száll a daru odafent a levegőben Mezőkövesd Borsod 1930 Seemayer Vilmos
B 1424c Kislány, kislány, piros barna kislány, kinek varrod a zsebkendőt Mátramindszent Heves 1920 Kodály Zoltán
B 1425a Ez a kislány akkor sír, mikor koszorú van a fején Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 1907 Bartók Béla MH_1006a
B 1425b Ez a kislány akkor sír, mikor koszorú van a fején Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1425c El kell menni messzire, egész Amerika szélére Lukanénye Hont Kodály Zoltán MH_1285b
B 1425d Ez a kislány akkor sír, mikor koszorú van a fején Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1425e [szövege hiányzik]
B 1425f Barna kislány akkor sír, mikor koszorú van a fején Jásztelek Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1587a
B 1426a(1) Mikor megyek Románia felé, még a fák is sírnak Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1426a(2) Mikor megyek Románia felé, még a fák is sírnak Vésztő Békés 1918 Bartók Béla
B 1426b Mikor mentem Románia felé, még a fák is sírtak Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2608b
B 1426c Mikor mentem Románia felé, még a fák is sírtak Istensegíts Bukovina 1933 Balla Péter MH_2675b
B 1426d Mikor megyek Románia felé, még a fák is sírnak Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1426e Édesanyám rózsafája, én vagyok az ága Érsekvadkert Nógrád 1935 Lajtha László MH_2756d
B 1427a Iszom bort, iszom sört, reggelig mulatok a csárdában Bocska Zala 1933 Seemayer Vilmos
B 1427b Esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1428a Nyolcat ütött az óra, most indul a mars kompánia Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1428b Ez a kislány akkor sír, mikor koszorú van a fején Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1428c Már minálunk soroznak, nemsokára be is rukkolnak Pinc Nógrád 1916 Bartók Béla
B 1428d Haragszik a babám, mert nem szól ... Ákosfalva Maros-Torda 1909 Bartók Béla
B 1429a(1) A turai réztoronyban kilencet ütött az óra Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1429a(2) A földvári réztoronyban kilencet ütött az óra Baracs Fejér 1906 Bartók Béla
B 1429a(3) Megdöglött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1429a(4) Édes fiam házasodjál meg Kibéd Maros-Torda 1907 Bartók Béla
B 1429b Este van már, késő este, ej, kilencet ütött már az óra Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0986b
B 1429c Mikor megyek Szeged felé, szép Szeged városa felé Szegvár Csongrád Vikár Béla MH_0272a
B 1429d Rugonfalvi nagy toronyban tizet ütött már az óra Rugonfalva Udvarhely 1902 Vikár Béla MH_0350a
B 1429e Az énlaki nagy toronyban kilencet ütött az óra Énlaka Udvarhely Vikár Béla MH_0101d
B 1429f Megdöglött a bíró lova, utána a bíró maga Ecseg Nógrád 1913 Kodály Zoltán
B 1429g Nyílik, nyílik a fehérvári utca, mikor masírozok rajta Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1429h Megdöglött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1429i Este van már, késő este, a lámpa sem világi-gi-gít Budapest Budapest 1916 Kodály Zoltán
B 1429j Jászberényi nagytemplomban kilencet ütött az óra Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1554b
B 1429k Vásárhelyi nagy templomban kilencet ütött az óra Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1429l Komáromi réztoronyban kilencet ütött az óra Kiskomárom Zala 1925 Péczely Attila
B 1429m Megdöglött a bíró lova, nyúzza meg a bíró maga Mátramindszent Heves 1926 Kodály Zoltán
B 1430a(1) Mondtam anyám, házasíts meg, mert elveszik a kedvesemet Gyula Békés 1906 Bartók Béla MH_0928b
B 1430a(2) Gyula felől jön egy hintó, abban ül a szolgabíró Doboz Békés 1906 Bartók Béla
B 1430b(1) Szeged város szép helyen van, mert a templom a közepében van Szeged Csongrád 1906 Bartók Béla
B 1430b(2) Pest városa szép helyen van, mert a templom közepében van Kibéd Maros-Torda 1906 Bartók Béla
B 1430c Nyitra város szép helyen van, mert a templom közepén van Gímes Nyitra 1906 Kodály Zoltán
B 1430d Taksony község szép helyen van, mert a templom közepén van Taksonyfalva, Felsőszeli, Zsigárd, Pered Pozsony, Pozsony, Pozsony, Pozsony 1905 Kodály Zoltán
B 1430e Szatmár város szép helyen van, mert a város közepén van Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
B 1430f Cibényfalva, hej, de szép helyen van, mert a templom közepében van Fogadjisten Bukovina 1914 Kodály Zoltán KF_190b
B 1430g Ez a Koppány szép helyen van, mert a templom közepén van Törökkoppány Somogy 1923 Lajtha László MH_2577a
B 1430h Annatelep szép helyen van, éppen a világ közepén van Pusztaszentimre Pest-Pilis-Solt-Kiskun Kőnig György MH_0499b
B 1430i Mondtam anyám, házasíts meg, azt mondtad, hogy még ráérek Karcsa Zemplén 1921 Lajtha László MH_2546c – discarded
B 1430j Tolmács falu szép helyen van, mert a templom a közepén van Tolmács Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1431a Kis kertemben, kis kertemben kinyílott egy piros rózsa Zalaba Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1431b Kis kertemben kinyílott a pünkösdi piros rózsa Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal
B 1431c Borosjenőre elmentem, a babámat fölkerestem Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1431d Csavargónak, naplopónak elmond engem a világ Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1432 Jaj, de széles, jaj, de hosszú a vásárhelyi köves utca Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1433a(1) Kis kertembe, seje, huja, haj, egy rózsafát ültettem Vésztő Békés 1906 Bartók Béla MH_0966b
B 1433a(2) Kis kertembe, ihaj, csuhaja egy rózsafát ültettem Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1433b Kis kertembe, igaz-e babám, tearózsát ültettem, igaz-e babám Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1433c(1) Megírom a, megírom a levelet a szobában Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1433c(2) Megírom a, megírom a levelet a szobában Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1433d Nem vagy legény, icca csuhajja, mert nem tudsz megcsókolni Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1433e Kitették a, kitették a holttestet a táborban Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1433f Júniusban, júniusban vettek be katonának Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1433g Kis kertembe, igaz-e babám, rozmaringot ültettem Ipolybalog Hont 1913 Lajtha László MH_2311a
B 1433h Kis kertembe, igaz-e babám, rozmaringot ültettem Ipolybalog Hont Lajtha László MH_2311a
B 1433i Kis kertembe, ugye Mariskám, tearózsát ültettem Egyeduta Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1433j Mindig mondtam, veszedelmes a nő, reszketni kell tőle Szany Sopron 1937 Veress Sándor
B 1434 Házam ereszére rászállott egy árván hagyott fecske Mohi Bars 1914 Kodály Zoltán
B 1435 A táskai templom előtt lányok állnak négy sorban Táska Somogy 1932 Kerényi György
B 1436a Egyszer mentem férjhez, kétszer mentem férjhez, de megbántam Béd Nyitra 1910 Kodály Zoltán
B 1436b Egyszer mentem férjhez, kétszer mentem férjhez, de hiába Gács Nógrád Kodály Zoltánné
B 1436c [szövege hiányzik] Körösfő Kolozs 1910 Bartók Béla
B 1436d Házasodtam egyszer, házasodtam kétszer, de megbántam Józseffalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2653c
B 1436e Egyszer mentem férjhez, jaj, de nagyon megbántam Istensegíts Bukovina 1914 Kodály Zoltán
B 1436f Egyszer házasodtam, kétszer házasodtam, de hiába Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1437a Jobaházi gyerek vagyok, csárdás picike a galambom Jobaháza Sopron 1906 Bartók Béla
B 1437b Csináltattam Pesten házat, erre gyere, de galambom Tild Bars Vikár Béla MH_0311b
B 1437c Ez a kislány festi magát, csárdás, picike galambom Velem Vas Vikár Béla MH_2255c
B 1437d Mikor én még kicsiny voltam, csárdás, picike galambom Kónyár Bihar 1935 Lajtha László MH_3112c
B 1438a Tele, tele, tele van, tele van a koszorúm virággal Berzence Somogy 1933 Seemayer Vilmos
B 1438b Tele van a, tele van, tele van a kalapom virággal Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1439a(1) Elment a pap dinnyét lopni, ragyogó csillagom, galambom Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1439a(2) Elment a pap dinnyét lopni, ragyogó csillagom, galambom Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1439a(3) Pesten csináltattam házat, de nagyot, de nagyot, de nagyot Kiskomárom Zala 1914 Péczely Attila
B 1439a(4) Pesten csináltattam házat, de nagyot, de nagyot, de nagyot Keszthely Zala 1914 Péczely Attila
B 1439a(5) Pesten csináltattam házat, de nagyot, de nagyot, de nagyot Balatonszentgyörgy Zala 1914 Péczely Attila
B 1439b Dijósgyőri vár oldalán van egy fa Eger Heves 1931 Seemayer Vilmos
B 1439c Pesten csináltattam házat, angyalom, ragyogó csillagom Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
B 1439d A reszneki telek alatt angyalom, ragyogó csillagom Resznek Zala Vikár Béla MH_0639a
B 1439e Nincsen olyan aranyvár, aranyvár, node aranyvár Perjése Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1439f Komáromi kapuban, kapuban, kapuban Nyitragerencsér Nyitra 1906 Kodály Zoltán
B 1439g A mesteri faluvégen, az ám az igaz Alsómesteri Vas 1922 Kodály Zoltán
B 1440 Sudár magas, de magas, sudár magas, de magas a csernovici kaszárnya Andrásfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2669a
B 1441 Házunk előtt van egy vadalmafa, földre hajlik az ága Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1442a Játszik a nap, hej, de játszik a nap a kislánynak ölében Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla MH_1600a
B 1442b Játszik a szél, sej, de játszik a szél a Balaton vizével Magyarszerdahely Zala 1933 Seemayer Vilmos
B 1443a(1) Ez a kislány, ez a barna kislány rezet hozott az este Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1443a(2) Édesanyám, kedves édesanyám, mondanék én valamit Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun Bartók Béla
B 1443b Gidres-gödrös, gidres-gödrös Galicia határa Hadikfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2661d – lost
B 1443c Barna legény, piros barna legény, rezet talált az este Libád Esztergom 1932 Rácz Ilona
B 1444a Barna kislány rózsás levelet ír, ráborul az asztalra Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1444b Házunk előtt van egy jegenyefa, földre hajlik az ága Damásd Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1444c Ez a kislány gyászos levelet ír, ráborul asztalára Nagymagas Pozsony 1932 Pongrácz Zoltán
B 1445a Házunk előtt, kedves édesanyám, van egy magas eperfa Tunyog Szatmár 1933 Lajtha László MH_2584c
B 1445b Házunk előtt, kedves édes anyám, folyik el a halastó Pereg – Bankházapuszta Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1932 Lajtha László MH_2556c
B 1445c Házunk előtt, kedves édesanyám, van egy magas eperfa Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
B 1445d Udvaromban magas jegenyefa, földre hajlik az ága Csákány Somogy 1933 Seemayer Vilmos
B 1445e Kislány, kislány, kislibádi kislány, jól meggondold magadat Libád Esztergom 1932 Rácz Ilona
B 1446a Csúnya madár a patkány, minden lukban kapitány a sötétben Szepetnek – Gyótamajor Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1446b A segesdi határon, a segesdi határon, angyalom Nagyatád Somogy 1933 Seemayer Vilmos
B 1447 Barázdában, zöld búzában szépen szól a dalos pacsirta Hadikfalva Bukovina 1914 Kodály Zoltán
B 1448a(1) Lágy a kenyér, igazán, csakugyan, pirítani nem lehet Vésztő Békés 1905 Bartók Béla
B 1448a(2) Cifra tolla igazán van a sárga rigónak Őcsény Tolna 1902 Vikár Béla MH_0323c
B 1448a(3) Lágy a kenyér, igazán, csakugyan, pirítani nem lehet Jobaháza Sopron 1906 Bartók Béla
B 1448b Ha fölmegyek igazán, csakugyan arra a magas hegyre Tápiószele Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1448c Virág ökröm igazán, csakugyan, ha kihajtom az útra Ecseg Nógrád 1913 Kodály Zoltán
B 1448d Lágy a kenyér, igazán, csakugyan, pirítani nem lehet Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1448e Lágy a kenyér, igazán, csakugyan, pirítani nem lehet Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
B 1448f-g A nagy utcán igazán, igazán, végig menni nem merek Abony Pest-Pilis-Solt-Kiskun Lajtha László MH_2316b
B 1448h Rozs kenyeret igazán, csakugyan, de pirítani nem lehet Romhány Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1448i Ezt a kislányt igazán, csakugyan nem az anyja nevelte Istensegíts Bukovina 1933 Balla Péter MH_2673a
B 1449 Csak még egyszer igazán, csakugyan húsz esztendős lehetnék Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1450a(1) Jaj, de szépen, ja, de nagyon szépen megkéretett a babám Murakeresztúr Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1450a(2) Az én lovam sej, az én lovam amerikai csikó Mezőkövesd Borsod 1930 Seemayer Vilmos
B 1450b Katonának, csuhaj, katonának nevelt az édesanyám Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1451a Sej, besoroztak, sej besoroztak engemet katonának Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1451b Sej, még a búza, sej, még a búza ki sem hányta a fejét Bükkszék Heves 1933 Kerényi György
B 1451c Sej, még a búza, sej, még a búza ki sem hányta a fejét Magyarszerdahely Zala 1933 Seemayer Vilmos
B 1451d Sej, még a búza le sem hajtja a fejét Tolmács Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1452a Onnan felülről, onnan felülről jön egy fekete felhő Murakeresztúr Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1452b Nyárád felől, sej, haj, Nyárád felől jön a fekete felhő Felsőnyárád Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1453 Háromezren, háromezren voltak az apró szentek Garamszentgyörgy Bars 1912 Kodály Zoltán
B 1454 Látod-e babám, látod-e babám azt a magasabb hegyet Apátfalva Csanád 1906 Bartók Béla
B 1455a Horthy Miklós udvarában van egy terebélyes diófa Mezőkövesd Borsod 1935 Veress Sándor MH_2838c
B 1455b(1) Horthy Miklós udvarában áll egy terebélyes diófa Hódmezővásárhely Csongrád 1935 Péczely Attila
B 1455b(2) Horthy Miklós udvarában áll egy terebélyes diófa Hódmezővásárhely Csongrád 1936 Péczely Attila
B 1456 Juliska, Mariska, csütörtökön este voltam nálatok Jászberény – Kerekudvar Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1558a
B 1457a Sárgul már a falevél, vándor madár útra tér, nagy útra Pinc Nógrád 1916 Bartók Béla
B 1457b Kantinosné angyalom, nemsokára itthagyom a kantinját Budapest Budapest 1916 Kodály Zoltán
B 1458a Ha felülök, sej, ha felülök a fekete gőzösre Avasújváros Szatmár 1918 Kodály Zoltánné
B 1458b Csuhaj, ha felülök, no de, ha felülök a gőzkocsi hegyébe Nyitraegerszeg Nyitra 1910 Kodály Zoltán
B 1459 Hallod rózsám picikém, tele van a rózsabokor levéllel Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1460 Ripegős-ropogós, ripi-ropi-ropogós a cseresznye Szepetnek – Gyótamajor Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1461 Cső, cső, cső, kukorica cső, veszek a babámnak lakkcipőt Rákoskeresztúr Pest-Pilis-Solt-Kiskun Bartók Béla
B 1462 Sárga csikó, csengő rajta, recece, recece, recece Bükkaranyos Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1463a(1) Ha csakugyan, csakugyan, ha csakugyan nem találok szeretőt Gyula Békés 1906 Bartók Béla MH_0933b, BF_0011b
B 1463a(2) Esik az eső, az eső, esik az eső, hull a villám egymásra Körösfő Kolozs 1907 Bartók Béla
B 1463a(3) Ezt a kislányt ihaha, barázdában születte annak édesanyja Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1463a(4) Ezt a kislányt ihaha, barázdában születte annak édesanyja Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1463b Ha elmegyek, nem jövök, ha elmegyek nem jövök én már vissza Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1463c Innen alól jön egy fekete felhő Resznek Zala Vikár Béla MH_2284b
B 1463d Esik eső, csuhaha, esik eső, hull a mennykő javára Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1540b
B 1463e Szánt a béres, tyuhaja, szánt a béres, csörög-csattog a járom Fedémes Heves 1933 Kerényi György
B 1463f De szeretnék az égen csillag lenni Palotás Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1463g Felszántatom a szegedi temetőt Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1463h Tegnap voltam Várdára, felnéztem a szállába, a szállába Nagykálló Szabolcs 1928 Kodály Zoltán
B 1463i Ezt a kislányt csuhaja, barna kislányt nem az anyja szülte Gímes Nyitra 1906 Kodály Zoltán
B 1464a Csipkés levele van a, csipkés levele van a lóherének Hernádszentandrás Abaúj-Torna 1925 Seemayer Vilmos
B 1464b Három levele vagyon, három levele vagyon az epernek Murakeresztúr Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1464c Három levele van a, három levele van a lóherének Pereg Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1930 Lajtha László MH_2410b
B 1464d Kéket nyit az ibolya, pirosat meg a rózsa, de a rózsa Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1465a Erdő mellett de magas, erdő mellett de magas a kaszárnya Nikla Somogy 1932 Kerényi György
B 1465b Kimosom a zsebkendőm, kimosom a zsebkendőmet fehérre Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1465c Fájhat annak a szíve, fájhat annak a kislánynak a szíve Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1465d Egy levente azt mondta, egy levente azt mondta az anyjának Kazár Nógrád 1934 Lajtha László MH_2727a
B 1465e Piros alma kigurult, piros alma kigurult az utcára Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
B 1465f Házunk előtt folyik el, házunk előtt folyik el a Berettyó Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1466a Már minálunk babám, már minálunk babám az jött a szokásba Jobbágytelke Maros-Torda 1914 Bartók Béla
B 1466b Már minálunk babám, már minálunk babám az jött a szokásba Kassa Abaúj-Torna Kodály Zoltán
B 1466c Letettek egy legényt, letettek egy legényt tömlöc fenekére Szilice Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
B 1467 Jön a baka csikorog, jön a baka csikorog a csizmája Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1468a Szomorúan süt a nap, szomorúan süt a nap ha lenyugszik Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0975a, BF_0053a
B 1468b Nyitsd ki babám, nyitsd ki hát, nyitsd ki babám zöldre festett ajtódat Vacsárcsi Csík 1907 Bartók Béla
B 1468c Hogy a ....., hogy a ..... Velem Vas Vikár Béla MH_2256b
B 1468d A bakának sejehaj, a bakának nem csinálnak koporsót Királyrév Pozsony 1918 Kodály Zoltánné
B 1468e Ha meghalok meghagyom, ha meghalok meghagyom a babámnak Béd Nyitra 1910 Kodály Zoltán
B 1468f Kapitány úr sej, haj, kapitány úr ha felül a lovára Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1469(1) Csak tizenkét küllő van, csak tizenkét küllő van egy kerékben Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1469(2) Kerek levele vagyon, kerek levele vagyon a dohánynak Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1470a Zsidó suszter vikszolja, a lánya meg ráncolja a gatyámat Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1470b Három levele van, három levele van a diófának Józseffalva Bukovina 1914 Kodály Zoltán
B 1471a(1) Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ága Vácszentlászló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1471a(2) Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ága Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1471a(3) Édesanyám, sej, haj, édesanyám, sej, haj, mért nem tanítottál Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1471a(4) Elvesztettem lovam, elvesztettem lovam citrusfa erdőben Doboz Békés 1906 Bartók Béla
B 1471a(5) Ha beáll a baka, ha beáll a baka szakaszrajvonalba Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
B 1471a(6) Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ága Eger Heves Vikár Béla MH_0177b
B 1471a(7) Csütörtökön reggel, csütörtökön reggel megyek a piacra Andornak Borsod Vikár Béla MH_0171d
B 1471b Bokros a rozmaring, földre hajlik az ága Szegvár Csongrád Vikár Béla MH_0280_IIb
B 1471c Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, földre hajlik az ága Mohi Bars 1912 Kodály Zoltán
B 1471d Deres a rozmaring, deres a rozmaring, lehajlik az ága
B 1471e Fekete városban, fekete városban fehér torony látszik Tinnye Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Kodály Zoltán
B 1471f Nem ér ez a legény, nem ér ez a legény egy fej vöröshagymát Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1471g Gyönge vessző voltam, mért nem hajlítottál, mért nem hajlítottál? Kiskomárom Zala 1929 Péczely Attila
B 1472 Sárgul már a fügefának a levele, sej, hideg akar lenni Endrőd Békés 1926 Bartók Béla
B 1473 Egyszer mentem el a bálba, de leszakadt a cipőmnek a sarka Endrőd Békés 1926 Bartók Béla
B 1474 Túl a vízen jegenye, túl a vízen jegenyafa levele Istensegíts Bukovina 1914 Kodály Zoltán
B 1475a Őrmester úr azt mondja a tizedesének Szarvasgede Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1475b A dombori hajóállomásnál vár a szeretőm Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2625b
B 1475c Kimegyek a vasútállomásra, vár a szeretőm Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1476a Hej, te a bakának, ijahaj, a bakának nem csinálnak koporsót Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla MH_1600b
B 1476b A bakának, sejehaj, a bakának nem csinálnak koporsót Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1476c Diófábul, sejhaj, diófábul nem csinálnak koporsót Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1476d Ferenc Jóska ha felül, Ferenc Jóska ha felül a lovára Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1476e Erdő mellett de magas, erdő mellett de magas a kaszárnya Hódmezővásárhely Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1477 Sárga szeme, szeme van, sárga szeme van a kukoricának Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1478 Dorogházi kislányok, olyan, mint a szép mezei virágok Dorogháza Heves 1926 Kodály Zoltán
B 1479 Csepereg az eső, csepereg az eső, nagy sár van az utcán Menyhe Nyitra Kodály Zoltán MH_1241d, KF_038d
B 1480a(1) Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak dombon van a háza Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1480a(2) Felmegyek a hegyre, felmegyek a hegyre, benézek a völgybe Pozsony Pozsony 1917 Bartók Béla
B 1480a(3) Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak sarkon van a háza Vésztő Békés 1918 Bartók Béla
B 1480b(1) Bekötöm a lovam, bekötöm a lovam a csárda elébe Diósad Szilágy 1916 Kodály Zoltán
B 1480b(2) Bekötöm a lovam, bekötöm a lovam a csárda elébe Kraszna Szilágy 1916 Kodály Zoltán
B 1480c Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak dombon van a háza Emőd Borsod 1916 Kodály Zoltán
B 1480d Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak dombon van a háza Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1481 Már minálunk babám, már minálunk babám az jött a szokásba Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1482a Általmennék én a Tiszán, nem merek, nem merek, de nem merek Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0998a, BF_0076a
B 1482b Tisza partján lovagolni nem merek, nem merek, de nem merek Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_2299b
B 1482c(1) Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1482c(2) [szövege hiányzik] Rákoskeresztúr Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1482c(3) Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Keszthely Zala 1906 Bartók Béla
B 1482c(4) Én felettem hiába zörög az ég, hiába zörög az ég Tápiószele Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1482c(5) Még azt mondják, lovagolni nem merek, nem merek, de nem merek Doboz Békés 1906 Bartók Béla
B 1482d Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Gyula Békés 1906 Bartók Béla MH_0929a, BF_0007a
B 1482e Végigmennék csihaja, a csorvási nagy utcán Gyula Békés 1906 Bartók Béla
B 1482f Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Endrőd Békés 1926 Bartók Béla
B 1482g […] partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek Balassagyarmat Nógrád 1930 Lajtha László MH_2439d
B 1482h(1) Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1482h(2) Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Komárváros Zala 1925 Péczely Attila
B 1482h(3) Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Kiskomárom Zala 1925 Péczely Attila
B 1482i Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon 1912 Balabán Imre MH_2801c
B 1483a(1) Kovács legény voltam én, ladi, ladi, ladi, ladi, ladilom Tura Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1483a(2) Béreslegény vagyok én, ladi, ladi, ladi, ladi, ladilom Tápiószele Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1483a(3) Kanászbojtár voltam én, dunaj, dunaj, dunaj, dunaj, dunajdum Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1483b Parasztleány vagyok én, dalá, dali, dali, dali, dalidom Béd Nyitra 1910 Kodály Zoltán MH_1247c, KF_044c
B 1484 Erdő mellett de magas, erdő mellett de magas a kaszárnya Szirma Borsod 1930 Seemayer Vilmos
B 1485a Akkor szép a baka, akkor szép a baka, mikor masírozik Őcsény Tolna 1902 Vikár Béla MH_0328a
B 1485b Elszaladt a lovam, elszaladt a lovam abonyi erdőbe Őcsény Tolna 1913 Lajtha László MH_2325b – broken
B 1485c Csepereg az eső, csepereg az eső, nagy sár van az utcán Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
B 1486a Aszongya a jó anya, aszongya a jó anya a lányának Bánffyhunyad Kolozs 1899 Vikár Béla MH_0075a – broken
B 1486b Erdő mellett de magas, erdő mellett de magas a kaszárnya Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1486c A hadnagy úr kihúzta, a hadnagy úr kihúzta már a kardját Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1547b
B 1486d Kapitány úr ha kihúzza, kapitány úr ha kihúzza a kardját Füzesabony Heves Vikár Béla MH_0149a
B 1486e Szomszédasszony azt mondja, szomszédasszony azt mondja az urának Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1486f Három levele van a, három levele van az epernek Szentistván Borsod 1931 Seemayer Vilmos
B 1487a Budapesti temető, Kossuth Lajos fekszik abba legelő Tiszapély Heves Vikár Béla MH_0175d
B 1487b Süt a mama, süt a pék, süt a mama három tepsi pogácsát Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1487c Szalaszajki temető, az én babám sírja benn a legelső Zajk Zala 1933 Seemayer Vilmos
B 1487d A dorogi temető, magyar baka sírja benne legelső Nagydorog Tolna 1921 Lajtha László MH_2348a
B 1487e A szegedi kaszárnya, az egyesbe magam vagyok bezárva Hódmezővásárhely – Mártély Csongrád 1934 Péczely Attila
B 1487f Komáromi kaszárnya háromemeletesre van csinálva Gímes Nyitra 1915 Kodály Zoltán
B 1487g Magyarország határán Ferenc Jóska csak egyedül a király Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1591b
B 1487h A kassai kaszárnya háromemeletesre van csinálva Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1487i A zágrábi kaszárnya háromemeletesre van csinálva Ráró Győr 1929 Kerényi György
B 1488 Szegény asszony fia vagyok, ramtirári ratitom tirárom Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1489a Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak dombon van a háza Nagyszalonta Bihar 1917 Kodály Zoltán
B 1489b Ennek a kislánynak, ennek a kislánynak sarkon van a háza Hódmezővásárhely Csongrád 1933 Péczely Attila
B 1489c Fekete cserepes, fekete cserepes a szegedi bíró háza Kiskundorozsma Csongrád 1929 Péczely Attila
B 1490 Szabad a madárnak, szabad a madárnak ágról ágra szállni Őcsény Tolna 1913 Lajtha László MH_2324a
B 1491 De nincsen párja, nincsen párja a kassai harmincnégyes bakának Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1492 Minden lánynak kell hogy legyen igazán szerető szép babája Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1493 Mikor mentem sorozásra, semmi virág nem volt a kalapomon Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1494(1) Mikor jöttem summás lánynak, istenem, hol a szabad életem Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1494(2) Debreceni nagy kaszárnya csuhaja, sárgára van meszelve Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1495 Nincsen párja, nem is lesz párja a gavalléros, tizenhármas bakának Pozsony Pozsony 1917 Bartók Béla
B 1496 Általmennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_2299a, BF_0083a
B 1497 Általmegyek én a Tiszán, a Tiszán, általmegyek a Tiszán Tild Bars Vikár Béla MH_0311a
B 1498 Az van írva csákómra, rezes csákóm bal oldalára Gyula Békés 1906 Bartók Béla MH_0933c, BF_0011c
B 1499a Vásárhelyi híres lányok, csat a derekán, legény a hasán Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1499b A zsidai híres lányok, csat a derekán, legény a hasán Zsida Vas Vikár Béla MH_1208a
B 1499c Besztercei lányok, csat a derekán, baka a hasán Pinc Nógrád 1916 Bartók Béla
B 1499d A kassai híres lányok, csat a derekán, baka a hasán Ránkfüred Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1499e Ez a kislány görögdinnye, igaz-e babám, drága violám Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1499f Cigány, cigány, mért vagy cigány, mért jársz a magyar lány után Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1500a Libapásztor voltam én, ladi, ladi, ladi, ladi ladilom Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1500b Mindenféle voltam én, ladi, dadi, ladi, dadi tirájrom Szenna Somogy 1934 Lajtha László MH_2687c
B 1501a Megérett a fekete gesztenye, földre hullik a levele Valkonya Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1501b(1) Megérett a fekete gesztenye, földre hullik a levele Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1501b(2) Megérett a fekete gesztenye, földre hullik a levele Kadarkút Somogy 1936 Kerényi György
B 1502a Szolnok felől sej de, Szolnok felől dörögnek a nehéz ágyúk Ókécske Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1937 Rácz Ilona
B 1502b Újvár alatt, Érsekújvár alatt zörögnek a cselák ágyúk Libád Esztergom 1932 Rácz Ilona
B 1503 Van nékem egy anyósom, ej, de kutya vénasszony a világon Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0975c, BF_0053c
B 1504a Ágnes ángya a héten libát őrzött a réten sötétben Dorogháza Heves 1926 Kodály Zoltán
B 1504b Ez a kislány de beteg, megenné a metéltet a sötétben Magyarszerdahely Zala 1933 Seemayer Vilmos
B 1505a Folyik a magyar vér eredve, gyere pajtás, menjünk Egerbe Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1505b Gyere pajtás, menjünk Egerbe, ott mérik a jó bort hitelbe Pinc Nógrád 1916 Bartók Béla
B 1505c Vígan megy a hadnagy a csatába, kinek barna kislány a babája Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1505d Isten veled világ, te csalfa, beosztottak engem a vasba Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1506a Dorogházi vénasszonyok kiülnek a padra, de a padra Dorogháza Heves 1926 Kodály Zoltán
B 1506b Gyere pajtás vegyünk lovat, feketét, tizenhármat, feketét Kiskomárom Zala 1923 Péczely Attila
B 1506-hoz Újvárosban nem tudják a nevemet Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
B 1507előtt Porzik, porzik az onyesti utca, mikor végigmegyek rajta Ónfalva Moldva 1929 Domokos Pál Péter
B 1507a Megérett a fekete gesztenye, földre hullik a levele Valkonya Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1507b=01b Megérett a fekete gesztenye, földre hullik a levele Sárpilis Tolna 1936 Kerényi György
B 1508 Nem az a jó gazda, nem az a jó gazda, kinek hat ökre van Tolmács Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1509a Három levele van, három levele van a lóherének Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1509b Hármas levele vagyon, hármas levele vagyon az epernek Ipolybalog Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1509c Három orvos meg egy baka, három orvos meg egy baka vizitál Avasújváros Szatmár 1917 Kodály Zoltánné
B 1509d Három orvos meg egy baka, három orvos meg egy baka vizitál Szekszárd Tolna 1916 Kodály Zoltán
B 1510a Temetőben kinyílott, temetőben kinyílott a vadrózsa Székelybetlenfalva Udvarhely Vikár Béla MH_0358d
B 1510b Van nekem egy anyósom, hej, de pocsék vénasszony a lelkem Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1511a Édesanyám ki a lánya, édesanyám ki a lánya, ha én nem Tild Bars Vikár Béla MH_0308a
B 1511b Valahol egy legény, valahol egy legény, valahol egy legény csalogatóban Resznek Zala Vikár Béla MH_2239d
B 1511c(1) Sűrű erdő közepén, sűrű erdő közepén van egy csárda Csíkszék Csík 1899 Vikár Béla MH_0087d
B 1511c(2) Édesanyám, ha bejössz, édesanyám, ha bejössz Udvarhelyről Gyergyóalfalu Csík 1911 Molnár Antal
B 1512a(1) A tamási bozót alatt hármat füttyentett a gőzös masina Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1512a(2) A tamási bozót alatt hármat füttyentett a gőzös masina Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1512a(3) A tamási bozót alatt hármat füttyentett a gőzös masina Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla
B 1512a(4) Már én többet ráncos csizmát, már én többet ráncos csizmát nem húzok a lábamra Keszthely Zala 1906 Bartók Béla
B 1512b A tamási bozót alatt hármat füttyentett a gőzös masina Felsőireg Tolna 1906 Bartók Béla MH_0954a, BF_0032a
B 1512c Szolnok alatt, szolnok alatt építik a református templomot Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1512d Most építik, most építik, most építik a pataki templomot Sárospatak Zemplén 1921 Lajtha László MH_2549a
B 1512e Feketére, feketére, feketére van a gőzös befestve Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok Deák Ferenc MH_1592a
B 1513a Megakartam házasodni, csúnyát nem akartam venni, csuhajja Endrőd Békés 1926 Bartók Béla
B 1513b(1) Aki legény akar lenni, meg kell annak legényedni, de soha Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0988a, BF_0066a
B 1513b(2) Aki huszár akar lenni, nem szabad annak lóra ülni, de soha Baracs Fejér 1906 Bartók Béla
B 1513c Jakabfalvi nádas-berek, abba nőtt egy betyárgyerek, ihajla Jakabfa Zala Vikár Béla MH_2272b
B 1513d Nincsen nekem feleségem, de minek is volna nékem, csuhajla Felsőszeli Pozsony 1905 Kodály Zoltán
B 1514 Túl a Tiszán, túl a Tiszán, túl a Tiszán jegenyefa tövében Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
B 1515a Diófából van a, diófából van a kicsi rózsám kapuja Hadikfalva Bukovina 1933 Balla Péter MH_2665a
B 1515b Diófából van a, diófából van az édesanyám kapuja Nagysáp Esztergom 1922 Kodály Zoltán
B 1516a Kedves édesanyám, kedves édesanyám mért szültél a világra? Horgos Csongrád 1906 Bartók Béla
B 1516b Komiszkenyér, krumpli, cakumpak, menázsi, hat óra rövid vas áristom Keszthely Zala 1906 Bartók Béla
B 1516c Csuhaj, ha felmegyek, csuhaj, ha felmegyek a budai nagy hegyre Felsőtárkány Heves Vikár Béla MH_0186b
B 1517a Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, földre hajlik az ága Bogyiszló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1922 Lajtha László MH_2640c
B 1517b Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, földre hajlik az ága Szajla Heves 1933 Kerényi György
B 1518a(1) Ha bemegyek, ha bemegyek, ha bemegyek a becsali csárdába Apátfalva Csanád 1906 Bartók Béla
B 1518a(2) Ha bemegyek, ha bemegyek, ha bemegyek a dobozi csárdába Doboz Békés 1906 Bartók Béla MH_0963b, BF_0041b
B 1518a(3) Ha bemegyek, ha bemegyek, ha bemegyek a balogi csárdába Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1518b Piros alma, piros alma, piros alma nem hittem, hogy édes légy Ecseg Nógrád 1913 Kodály Zoltán
B 1518c Új a cipőm, új a cipőm, új a cipőm, el akarom viselni Tolmács Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1518d Ha bemegyek, ha bemegyek, ha bemegyek a megyeri csárdába Nógrádmegyer Nógrád 1928 Ádám Jenő
B 1519a Harangoznak a templomban, mennek a kislányok sorban, vasárnap Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1519b(1) Harangoznak a toronyban, megy a kislány a templomba, vasárnap Vésztő Békés 1918 Bartók Béla
B 1519b(2) Kilenc óra a faluban, mégse mennek a bakák a templomba Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1519b(3) Harangoznak a toronyban, gyülekeznek a templomba, vasárnap Vacsárcsi Csík 1907 Bartók Béla
B 1519c(1) Harangoznak a toronyban, megy a kislány a templomba, vasárnap Felsőireg Tolna 1907 Bartók Béla MH_0996b, BF_0074b
B 1519c(2) Meginnám a, meginnám a, meginnám a piros bort a pohárból Vácszentlászló Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1906 Bartók Béla
B 1520a Megüzentem, megüzentem, megüzentem a fekete fenének Érd Fejér 1917 Kodály Zoltánné
B 1520b De szeretnék, de szeretnék, de szeretnék Budapestre felmenni Szatta Vas Vikár Béla MH_1203
B 1520c Édesanyám kiskoromban zárt volna koporsóba Nagyszentmiklós Torontál 1906 Bartók Béla
B 1520d Kiinnám a, kiinnám a, kiinnám a vörösbort a pohárból Felsőireg Tolna 1906 Bartók Béla MH_0969a
B 1520e A váradi dimbes-dombos, vadvirágos, szederindás határon Szarvas Békés 1918 Bartók Béla
B 1520f De meginnám, de meginnám, de meginnám vörösbort a pohárból Nyitracsehi Nyitra 1909 Kodály Zoltán
B 1520g Az aradi dimbes-dombos, hepehupás, délibábos határon Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1521 Látod-e, te babám, látod-e, te babám, azt a magas nagy hegyet? Kiskomárom Zala 1928 Péczely Attila
B 1522(1) Bükkfából van, cserfából van, cserfából van a babám nyoszolyája Csabdi Fejér 1922 Kodály Zoltán
B 1522(2) Bükkfából van, cserfából van, cserfából van a babám nyoszolyája Csabdi Fejér 1922 Kodály Zoltán
B 1523a Tót asszonynak tót a lánya, kacskaringós a szoknyája, tyuhajla Balassagyarmat Nógrád 1930 Lajtha László MH_2437c
B 1523b Falu végén van egy kis ház, abban van egy barna kislány, csuhajla Pusztaszántó Nógrád Deák Ferenc MH_1588b
B 1523c Falu végén van egy anya, annak van egy göndörhajú leánya Tarnalelesz Heves 1933 Kerényi György
B 1524a Falu végén van egy anya, annak van egy kökényszemű szép fia Nagyszalonta – Atyástanya Bihar 1917 Kodály Zoltán
B 1524b Falu végén van egy anya, annak van egy kökényszemű leánya Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1524c Hej, Budapest, Budapest Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1524d Falu végén van egy anya, annak van egy göndörhajú leánya Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1525 Ellopták a fakó csikót debreceni, hortobágyi pusztában Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1526a Szakajtottam, szakajtottam, szakajtottam három piros cseresznyét Szeged – Alsóváros Csongrád 1930 Lajtha László MH_2416_Ic
B 1526b A rétsági, a rétsági, a rétsági sorozóra süt a nap Romhány Nógrád 1922 Kodály Zoltán
B 1527 Márványkőből van az, márványkőből van az édesanyám keresztje Mezőkövesd Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1528(1) Hull a zápor künn a pusztán, cifra szűröm, jaj, de nagyon megázott Jobaháza Sopron 1906 Bartók Béla
B 1528(2) Nincs a pusztán rózsabokor, kisangyalom, nem adhatok virágot Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1529a Csak azt mondják: nincs szeretőm! Tíz ujjamon tizenkettő, ha mondom Sümeg Zala 1918 Kodály Zoltánné
B 1529b Volt szeretőm nem egy, kettő, minden este tizenkettő, ha mondom Karcsa Zemplén 1921 Lajtha László MH_2546a – discarded
B 1529c Kössétek meg a kutyátok, ne ugasson, mikor járok hozzátok Hódmezővásárhely Csongrád 1930 Péczely Attila
B 1530a(1) Elértem világom javát, leveléből kinyílott az ibolya Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1530a(2) Jaj de szép a lakodalom, sárga rózsa, Magyarvalkó Kolozs Vikár Béla MH_0133a
B 1530b Cigány, cigány, mért vagy cigány, sárgarigó rozmaring a kalapján Újszász Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1918 Bartók Béla
B 1530c Cigány, cigány, mért vagy cigány, sárgarózsa, rozmaringom, galambom Lice Gömör és Kis-Hont 1913 Kodály Zoltán
B 1531 Csak azért, nem azért, a te szemeidért csábítom a szívedet Trunk Moldva 1930 Veress Sándor MH_2478b
B 1532 Cifra Mari, Cifra Mari, Cifra Mari megy az Isten házába Szentistván Borsod 1931 Seemayer Vilmos
B 1533a Fakanál, fakanál, favilla, ez az én szeretőm, ez a kis barna Bogács Borsod 1929 Lajtha László MH_2377c
B 1533b Fakanál, favilla, fatányér, meghalok, nem leszek a babámé Felsőnyárád Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1534a(1) Befogom a lovam, befogom a lovam zöldre festett kis kocsimba Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
B 1534a(2) Befogom a lovam, befogom a lovam zöldre festett kis kocsimba Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1534b Befogom a lovam, befogom a lovam sárga rezes kis kocsimba Zsére Nyitra 1915 Kodály Zoltán
B 1534c Szép a harmincnégyes, szép a harmincnégyes mikor megyen a harctérre Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1534d Fekete cserepes, fekete cserepes a magyar bírónak háza Fogadjisten Bukovina 1933 Balla Péter MH_2678d
B 1534e Befogom a lovam, befogom a lovam zöldre festett kis kocsimba Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila
B 1535 Szereztem én kardot, szereztem én kardot, annak markolatja ezüstből Karos Zemplén 1921 Lajtha László MH_2555c – lost
B 1536 Országúton hosszú a jegenyesor, hosszú a jegenyesor odáig Mezőkövesd Borsod 1935 Veress Sándor MH_2839c
B 1537a Boszniának hegyei, a fekete völgyei a magyar királyé Rákoskeresztúr Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1914 Bartók Béla
B 1537b Jaj Istenem, hol lesz a sírom Zsére Nyitra 1915 Kodály Zoltán
B 1537c Megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz tied Hercegovina Avasújváros Szatmár 1918 Kodály Zoltánné
B 1538 Volt, nincs, fene bánja, lesz, nincs, vigye kánya, volt szeretőm nékem, mindig lesz Avasújváros Szatmár 1918 Kodály Zoltánné
B 1539a Kilyukadt a kendőm, kilyukadt a kendőm, kilyukadt a kendőm közepe Ráró Győr 1929 Kerényi György
B 1539b Kilyukadt a kötény, kilyukadt a kötény, kilyukadt a kötény eleje Gímes Nyitra 1906 Kodály Zoltán
B 1539c Kilyukadt a kötőm, kilyukadt a kötőm, kilyukadt a selyemkendőm Hajdúsámson Hajdú 1906 Bartók Béla
B 1540(1) Megy a gőzös Pest fele, megy a gőzös Pest fele, bodor füstje felfele Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1540(2) Megy a gőzös lefelé, megy a gőzös lefelé, bodor füstje felfelé Őcsény Tolna Vikár Béla MH_0324c
B 1541a(1) A kányai bíró háza de magas, körös-körül kilenc zsalugáteros Kánya Tolna 1907 Bartók Béla MH_1048b, BF_0127b
B 1541a(2) Ipolyságon besivított a vonat, elhozta a sorozó nagy urakat Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1541b Aki legény jöjjön velem kaszálni, ne csak otthon a lányokkal cicázni Diósad Szilágy 1914 Lajtha László MH_2339b
B 1541c Mikor engem soroztak, jobbra-balra forgattak Nagyszalonta Bihar 1916 Kodály Zoltán
B 1541d Engem babám ne sírass, értem könnyet ne hullajts Menyhe Nyitra 1909 Kodály Zoltán MH_1235c
B 1541e(1) Komáromi bíró háza de magas, körös-körül kilenc zsalugáteros Kiskomárom Zala 1925 Péczely Attila
B 1541e(2) A szegedi bíró háza de magas, körös-körül kilenc zsalugáteros Hódmezővásárhely Csongrád 1932 Péczely Attila
B 1542a Zöld a kukorica, zöld a kukorica, sej, harmatos annak a levele Szirma Borsod 1929 Seemayer Vilmos
B 1542b(1) Szép a kukorica, szép a kukorica, sej, mikor harmatos a levele Körösladány Békés 1918 Bartók Béla
B 1542b(2) Szép a szőke kislány, szép a barna kislány, mikor kacsintgat a legényre Vésztő Békés 1906 Bartók Béla
B 1542b(3) Szép az árpakalász, szép az árpakalász, sej, mikor kasza peng a tövében Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1542c Szép az árpakalász, szép a búzakalász, sej, mikor kasza peng a hegyében Vágkirályfa Nyitra 1906 Kodály Zoltán
B 1542d Szép a fülemüle, szép a fülemüle, hej, mikor fütyörész az erdőben Kászonújfalu Csík 1912 Kodály Zoltán
B 1542e Szép a búzakalász, szép a búzakalász, meg is érett annak a szeme Palást Hont Vikár Béla MH_0304d
B 1543a János bácsi hegedűje, bumsztirári ratitati tatitom tirajrom Budapest Budapest 1916 Kodály Zoltán
B 1543b(1) Jancsi bácsi muzsikája romtirári ratitati tatitom tirajrom Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
B 1543b(2) Adós vagyok a kocsmába, romtirári ratitati tatitom tirajrom Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1543c A balogi csörgős malom, hej, tirajrom tirajrom Ipolybalog Hont 1912 Molnár Antal
B 1543d Böszörményi László gazda tiraj, tiraj, tirajlom Balogpádár Gömör és Kis-Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1543e János bácsi hegedűje, ej, tirájrom, tirájlom Őcsény Tolna 1913 Lajtha László MH_2330a
B 1543f Jaj, de deres ez a szoba, tira tira tirajrom Nagypeszek Hont 1912 Kodály Zoltán
B 1543g Árok parton szól a haris, romtirárom romtirárom tirárom Doboz Békés 1906 Bartók Béla
B 1544a(1) Az már mégis, az már mégis, az már mégis, az már mégis valóságos huncutság Kiskomárom Zala 1925 Kodály Zoltán
B 1544a(2) Az már mégis, az már mégis, az már mégis, az már mégis valóságos huncutság Kiskomárom Zala 1925 Péczely Attila
B 1544b Az már mégis, az már mégis, az már mégis, az már mégis valóságos huncutság Kiskomárom Zala 1925 Kodály Zoltán
B 1545a Azt mondják, hogy nem merek, azt mondják, hogy nem merek, nem merek a kis kapuba kiállni Murakeresztúr Zala 1932 Seemayer Vilmos
B 1545b Baracsokon nem merek, Baracsokon nem merek, Baracsokon végigmenni nem merek Baracs Fejér 1906 Bartók Béla
B 1546a(1) Egy vasárnap délután felöltöztem nagy cifrán, végigmentem a beszterci főutcán Besztercebánya Zólyom 1916 Bartók Béla
B 1546a(2) Zöld a kökény recece, ha megérik fekete, volt szeretőm tizenhárom egyszerre Marosvásárhely Maros-Torda 1916 Bartók Béla
B 1546b Egy vasárnap délután felöltöztem nagy cifrán, végigmegyek a kassai főutcán Kassa Abaúj-Torna 1916 Kodály Zoltán
B 1546c Zöld a kökény recece, ha megérik fekete, énutánam barna kislány ne gyere Hódmezővásárhely Csongrád 1931 Péczely Attila